Choď na obsah Choď na menu
 


Srnčia zver

17. 9. 2010

 

Pre všetky poľovné oblasti okrem J XXVI Vysoké Tatry- sa určujú tieto minimálne kritéria trofejí srncov súcich na chov:

1 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa bez vetiev nad 12 cm

 • dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm

 • redukovaná hmotnosť parožia - 110 gr.

2 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa 18 cm

 • počet vetiev - 5

 • priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm

 • bodová hodnota nad 45 b. CIC

 • redukovaná hmotnosť - min. 180 gr.

3 ročné srnce

 • dĺžka kmeňa nad 20 cm

 • počet vetiev - 6

 • priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm

 • bodová hodnota min. 60 b. CIC

 • redukovaná hmotnosť min. 220 gr.

 

4 - 5 ročné srnce

 • dĺžka kmeňov nad 22 cm

 • počet vetiev - 6

 • priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm

 • bodová hodnota - min. 75 b. CIC

 • redukovaná hmotnosť min. 240 gr.

Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce . Za srnce nesúce na chov sa považujú:

 • 1 ročné, ak nedosahujú stanovenú dĺžku

 • 2 - 5 ročné, ktoré nespĺňajú dva parametre

 • parameter„redukovaná hmotnosť“ je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu

Srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím (parochniare, zlomená pučnica, viac kmeňov ako dva a pod.)

I VT                       1-2 rok

II VT                      3-5 rokov

III VT                    6 a viac rokov