Choď na obsah Choď na menu
 


Lebky šeliem

17. 4. 2010

TECHNIKA MERANIA A HODNOTENIA LEBIEK

MEDVEĎA HNEDÉHO, VLKA OBYČAJNÉHO, RYSA OSTROVIDA, MAČKY DIVEJ,

JAZVECA, LÍŠKY A PSÍKA MEDVEDÍKOVITÉHO

Meria sa posuvným meradlom s presnosťou na 1 mm.

1. DĹŽKA LEBKY: Meria sa medzi dvoma kolmicami k pozdĺžnej osi lebky, medzi okrajom predných zubov

a zadným výbežkom lebky, bez dolnej čeľuste a bez ohľadu na prípadné znetvoreniny.

2. ŠÍRKA LEBKY: Meria sa kolmo k pozdĺžnej osi lebky na najširšom mieste lebky (medzi jarmovými oblúkmi).

 

Ocenenie lebiek na výstavách:

I. cena zlatá medaila

medveď hnedý 57,00 a viac bodov

vlk obyčajný 42,00 a viac bodov

rys ostrovid 27,00 a viac bodov

mačka divá 18,00 a viac bodov

líška 25,00 a viac bodov

jazvec 23,00 a viac bodov

psík medvedíkovitý 21,50 a viac bodov

II. cena strieborná medaila

medveď hnedý 55,00–56,99

vlk obyčajný 41,00–41,99

rys ostrovid 26,00–26,99

mačka divá 17,50–17,99

 líška odov 24,50–24,99

jazvec 22,50–22,99

psík medvedíkovitý 21,00–21,49

III. cena bronzová medaila

medveď hnedý 53,00–54,99

vlk obyčajný 40,00–40,99

rys ostrovid 25,00–25,99

mačka divá 17,00–17,49

líška odov 24,00–24,49

jazvec 22,00–22,49

psík medvedíkovitý 20,50–20,99